وبلاگ ورودی81 دانشکده کشاورزی

پاتوق بچه های دانشکده کشاورزی- دانشگاه شاهد

مشخصات بچه های ورودی 81

 

 

تعداد نفرات دوستان دارای مدرک لیسانس:۲۶نفر(رنگ مشکی)
تعداد نفرات دوستان محصل و دارای مدرک فوق لیسانس:۳۷ نفر(رنگ قرمز)
تعداد نفرات دوستان محصل در مقطع دکتری:۹نفر(رنگ آبی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک  تحصیلی

وضعیت خانوادگی

تلفن

محل تولد

وضعیت کاری

1

صدرالله رمضانی

دانشجوی دکتری رشته باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

مجرد

09171230285

استان فارس-

هیئت علمی دانشگاه دولتی یاسوج

2

م

3

فرامرز حریری مقدم

 

دانشجوی دکتری واحد علوم تحقیقات- حشره شناسي

 

متاهل- دارای فرزند

 

091۹3827200

 

 

قزوین

 

 کارمند جهاد کشاورزی

4

 خانم کاکوان

دانشجوي دكتري يماري شناسي

 

 

 

عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد  تاكستان

5

خانم طالع زاری

دانشجوي دكتري بيماري شناسي

 

 

 

 

6

خانم سعیدی

دانشجوی دکتری حشره شناسی تربیت مدرس

 

 

 

 

7

مصطفی مدرسی

دانشجوی دکتری اصلاح نباتات تربیت مدرس

 

09113928694

مازندران- رامسر

-

8

مجتبی نوروزی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

متاهل

09131820619

شهرکرد

-

9

مسعود شاهمرادی

 دانشجوی دکتری فیزویولوژی درختان میوه دانشکاه شیراز

مجرد

 

09197558815

استان کرج

دانشجو

10

حنظله عبدالشاهی

لیسانس باغبانی- دانشگاه شاهد

متاهل

09176013393

استان بوشهر- خورموج

کارمند جهاد کشاورزی

11

حیدر سیفی

فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

-

09183773206

-

-

12

مهدی رحمانیان

فوق لیسانس  دانشگاه محقق اردبیلی

-

۰۹۱۷۸۹۰۷۸۳۵

استان فارس- داراب

-

13

رضا کشاورزی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه کرمانشاه

-

۰۹۳۶۲۸۷۲۶۳۶

نور آباد ممسنی

-

14

سید محمد حسینی

لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

-

09124503253

استان تهران-تهران

-

15

سیف الله باقریها

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

09193230209

استان تهران- کرج

شغل آزاد

16

حمزه امیری

فوق لیسانس مدیریت رسانه دانشگاه تهران

متاهل

09131051512

استان اصفهان- ساکن تهران

مشغول دریک موسسه پژوهشی

17

محمد مهدیه نجف آبادی

لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

مجرد

03312448990

09370492163

استان اصفهان- نجف آباد

بی کار

18

حمید ظفرنیا

فوق لیسانس میوه کاری دانشگاه تربیت مدرس

متاهل

09352607892

کرمانشاه

سرباز

19

عاصف اکبری

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه مشهد

-

09155177494

استان خراسان رضوی- مشهد

-

20

روح الله علی اکبری

فوق لیسانس میوه کاری دانشگاه تهران

متاهل – دارای فرزند

09191811298

استان قزوین- تاکستان

کارمند جهاد کشاورزی

21

هادی فیجان

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

 

09177091418

استان فارس-شیراز

کارمند بانک کشاورزی

22

عبدالقدیر قرجه

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل0 دارای فرزند

09119752265

استان گلستان- گرگان

کارمند بانک کشاورزی

23

علی لچینانی

دانشجوی فوق لیسانس باغبانی دانشگاه آزاد

متاهل- دارای فرزند

09102061156

استان اصفهان- فریدونشهر- ساکن تهران

کارمند داشگاه شاهد

24

مجید مهدوی فرید

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

09128031284

استان تهران- تهران

شغل آزاد

25

محمد زینالی

فوق لیسانس اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

متاهل

09149633410

استان زنجان

تدریس در دانشگاه آزاد

26

محمود مرادی

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

09151337255

استان خراسان رضوی- کاشمر

معلم هنرستان

27

مصطفی پاک طینت

 فوق لیسانس زراعت دانشگاه شهرکرد

متاهل

09133327250

استان اصفهان-نجف آباد

معلم هنرستان

28

یوسف زمانی

فوق لیسانس زراعت

متاهل

دارای فرزند

09375066376

خراسان رضوی-نیشابور

کار آزاد

29

مهدی جوکار

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل- دارای فرزند

09389279834

استان فارس- داراب- ساکن کرج

شغل آزاد

30

محمد علی شبانی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

متاهل

09139103067

استان اصفهان-خمینی شهر

کارمند جهاد کشاورزی

31

صیاد مومنی

 فوق لیسانس ذلنشگاه مشهد

 

 

 

 

32

حامد کوچکی

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

09113443638

استان گیلان- لاهیجان

-

33

ارسلان حسین پور

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد

متاهل

۰۹۱۶۸۳۸۴۴۷۸

مسجد سلیمان

جهاد کشاورزی

34

سیدابوالفضل حسنی

فوق لیسانس میوه کاری دانشگاه رشت

مجرد

09354999189

استان مازندران- آمل

 

35

مجید صدیقی

فوق لیسانس گیاهان دارویی دانشگاه آزادشهرکرد

متاهل

09133838834

شهرکرد

امور عشایر جهاد کشاورزی- شهرکرد

36

محسن شیخ حسن

فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه مازندران

متاهل

09125510370

قم

 

37

ابوذر حسین پور

فوق لیسانس باغبانی

متاهل- دارای  فرزند

09132801660

سمنان-

کارمند جهاد کشاورزی

38

ابوذر روحانی

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

09133616249

09359426587

اصفهان کاشان

-

39

محمد باقرمهدیه

فوق لیسانس گلکاری دانشگاه رشت

متاهل

09353284271

اصفهان- نجف آباد

-

40

اسماعیل مشک آبادیان

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد میبد

مجرد

09132573746

یزد

معاون هنرستان

41

ابراهیم اسلامی

فوق لیسانس گیاهان دارویی دانشگاه تهران

متاهل

09366506869

تهران

-

42

نصار احمد حسینی

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل- دارای سه فرزند

۰۹۳۷۵۱۲۶۵۱۰

قم

شاغل در موسسه ای در افغانستان

43

جواد شفقی

فوق لیسانس گیاهان زینتی دانشگاه رشت

مجرد

09113363732

رشت

شغل آزاد

44

رضا ربیعی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

متاهل

09372040485

09138935950

اصفهان- مبارکه

کارمند جهاد کشاورزی

45

صادق کاظم خواه

فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ر یزی

مجرد

09118423937

استان گیلان- کیاشهر

فرمانداری محل سکونت

46

مصطفی عبدالکریمی

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

09101091334

استان مازندران- رامسر

 شغل آزاد

47

هادی قلی تبار

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

۰۹۱۱۱۱۳۷۸۱۲

بابلسر

-

48

محمد انداده

دانشجوی فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد سبزوار

دارای فرزند

09159845894

استان خراسان رضوی-شهرستان جوین

کارمند

49

رضا ماهی حسن آبادی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد نیشابور

متاهل

۰۹۳۷۳۴۱۸۷۰۷

 تربت جام

اداره گمرگ دوغارون

50

محمد سامر محمدی زاده

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل- دارای فرزند

09123963614

قصر شیرین- ساکن تهران

نظامی

51

ثارالله پایان

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

-

09144089982

تبریز

-

52

داود نگاهداری

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

 متاهل

09183508293

ملایر

 جهاد کشاورزی

53

مالک داراب زاد

فوق لیسانس زراعت  دانشگاه آزاد دزفول

متاهل- دارای فرزند

09183451762

ایلام

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان دره شهر

54

مجتبی بیراوند

فوق لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

متاهل

09194885281

ساکن تهران

کارمند بانک کشاورزی-شعبه تهران

55

مجید محمدی

لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

دارای فرزند

09123421490

زنجان

بانک کشاورزی

57

احمد رضی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان

متاهل- داراي فرزند

09132816545

شهرکرد

کارمند دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی

59

مجتبی قربانی

لیسانس گیاهپزشکی

 متاهل

 ۰۹۱۳۷۹۹۳۶۱۹

ساکن در اصفهان

 

60

 

 

 

 

 

 

61

سجاد حاتم

لیسانس باغبانی

 

09149409463

ارومیه

 

62

علیرضا باغشنی

-

متاهل

09358884192

مشهد

فعالیتهای فرهنگی

63

احمد رضا واحد

لیسانس باغبانی

 دارای فرزند

09131831675

شهرکرد

 

64

میلاد بختیاری

لیسانس باغبانی

 

 ۰۹۱۸۸۳۴۵۰۷۳

 

 

65

حامد اسلامی

لیسانس باغبانی

 

 ۰۹۱۸۱۶۹۰۱۶۷

 اراک

 

66

امیر رحیمی

دانشجوی فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد لاهیجان

 

09185520334

 کرمانشاه

 

67

جعفر باقر نژاد

لیسا نس زراعت

 

 ۰۹۱۴۴۲۳۵۶۴۶

 

 

 ۶۸

 حسین غلام حیدری

 لیسانس زراعت

 

۰۹۱۵۳۲۰۷۶۹۴ 

 فریمان

 

 ۶۹

 ذکریا جورینسر

 

 

 

 

 

 70

 محسن شخم گر

فوق  لیسانس زراعت

 

 

 بیرجند

 کارمند اداره کل استاندارد

71

 

 

 

 

علي بوته خاك

فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان

متاهل- دارای فرزند

09133945795

 

 

 

 

استان عزیز اصفهان- فلاورجان

کارمند جهاد کشاورزي

 

 

 

72

رضا تقی نصیری

فوق لیسانس گیاهان زینتی دانشگاه آزاد ابهر

مجرد

09111960771

استان مازندران-رامسر

کارشناس ناظرگلخانه

 

73

اسماعیل جدیدی

 فوق لیسانس تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اراک

متاهل

09132717167

استان اصفهان-فریدونشهر

کارمند جهاد کشاورزی

74

جواد یوسفی

فوق لیسانس بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی  گیاهان باغی دانشگاه تهران

متاهل-

دارای فرزند

09112151955

استان مازندران-بابل

 

75

 محمد یعقوبی

 

 

 

 

 

76

 

حبیب فتحی

 

فوق لیسانس گیاهان دارویی

 

متاهل- دو فرزند

 

09176322905 07326262807 

 

فارس - داراب

 

کارمند جهاد کشاورزی- تدریس در دانشگاه آزاد

77

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

[ یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390 ] [ 0:1 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

چگونه فرزندانمان را با خدا آشنا کنیم

حرف زدن درباره خدا از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بهترین راه برآوردن مهم‌ترین نیازهای کودکان باشد، زیرا کودکان بیش از بزرگ‌سالان خود و اطرافیانشان را نیازمند به تکیه گاه قوی و مهربانی می‌بینند که قادر است همه آرزوهای آنها را برآورده سازد.
 دغدغه بسیاری از والدین این است که آیا می‌توانند با فرزندانشان درباره موضوع پیچیده ای چون خدا صحبت کنند؟ آیا بچه‌ها را می‌توان با مفاهیمی چون خدا، پیامبر، جهان آخرت، آفرینش و هستی، تکلیف، عبادت و مانند آن آشنا کرد و درباره آنها بحث کرد؟ 
  
حرف زدن درباره خدا از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بهترین راه برآوردن مهم‌ترین نیازهای کودکان باشد، زیرا کودکان بیش از بزرگ‌سالان خود و اطرافیانشان را نیازمند به تکیه گاه قوی و مهربانی می‌بینند که قادر است همه آرزوهای آنها را برآورده سازد. 
  
فایده دیگر صحبت کردن درباره خدا از این جهت است که همه چیز را در دنیا توضیح می‌دهد: زیبایی طبیعت، تولد نوزاد یا مرگ یک دوست، که با این توضیح (مرتبط کردن رویدادهای طبیعی به خدا) نوعی احساس شگفتی نیز همراه است، زیرا روح کودک به دنبال عجایب و اسرار می‌گردد و زمانی که برای پرسش‌های کلیدی خود پاسخی منطقی می‌یابد، احساس آرامش می‌کند. وقتی کودک حوادث تلخ و شیرینی از این قبیل را با خدا مرتبط بداند، هم در شناخت خود نسبت به خدا عمیق‌تر می‌شود و هم روح او که به دنبال عجایب و اسرار است، ارضاء می‌شود. 
  
همچنین حرف زدن درباره خدا، به کودک احساس امنیت می‌دهد، زیرا خدا جاودانی و مافوق همه تغییرات است و در دنیایی که همه چیز آن زودگذر است، اعتقاد به خدا می‌تواند بهترین حامی و راهنمای اخلاقی کودک باشد. 
  
و بالاخره، توجه به خدا و احساس نیاز به او، مایه آرامش روح و روان کودک می‌شود، زیرا این احساس در فطرت و نهاد انسان از کودکی قرار داده شده و طبق فرمایش پیامبر اسلام، کودک مادامی که اطرافیانش او را از پرستش خدا باز نداشته‌اند، دارای فطرت خداپرستی و ایمان است. 
 

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:24 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

تقویت حافظه با کمک طب اسلامی

محمد احمدی مدیر کار گروه تغذیه انجمن تحقیقات طب سنتی ایران درباره تقویت حافظه اظهار داشت: در رساله ذهبیه امام رضا (ع) آمده کسی که می‌خواهد قدرت حافظه اش افزایش یابد، صبح ناشتا 21 عدد مویز بی دانه مصرف کند.

به گفته وی مواردی دیگر در رساله ذهبیه امام رضا (ع) درباره تقویت حافظه آمده کسی که می‌خواهد فراموشی خود را کاهش دهد و از قدرت حافظه خوبی برخوردار شود، باید هر روز سه قطعه زنجبیل پرورده در عسل (خوابانیده در عسل) و آغشته به خَردل را همراه غذای روزانه خود مصرف کند.

مدیر کار گروه تغذیه انجمن تحقیقات طب سنتی ایران اضافه کرد: در رساله ذهبیه امام رضا (ع) آمده کسی که می‌خواهد به عقلش افزوده شود، هر روز قبل از خروج از خانه، صبح ناشتا سه عدد هلیله سیاه را با شکر طبرزد (شکر سرخ) مصرف کند.

احمدی درباره راه‌های پاکسازی مغز اضافه کرد: بُخور با گیاهانی مانند پونه، آویشن، مرزنجوش و انفیه (در لغت هر دارویی را که به بینی کشند انفیه (بوییدنی) گویند؛ انفیه ماده‌ای است که برای باز شدن مجاری تنفسی استفاده می‌شود و طریقهٔ استعمال به این صورت است که مقداری کمی از آن را نزدیک یکی از سوراخ‌خای بینی برده و سوراخ دیگر بینی را با دست گرفته و ماده را به داخل بینی با دَم  وارد کرد) برای پاکسازی مغز و سر از مواد زائد مفید است.

وی ادامه داد: بادام یک غذای دوایی است که دارای طبیعتی گرم و تر بوده و مصرف طولانی مدت آن به بدن آسیب وارد نمی‌کند و حافظ قوا و ارواح بدن است و از مهمترین خواص بادام، حافظ جوهر دِماغ (مغز) بودن آن است.

مدیر کارگروه تغذیه انجمن تحقیقات طب سنتی ایران بیان داشت: وقتی قوا یا جِرم دماغ دچار کاستی می‌شود، به طور کامل قادر به انجام وظایفش نیست و توانایی مغز کاهش پیدا می‌کند و ضعف دماغ بروز پیدا می‌کند.

احمدی درباره علائم ضعف دماغ مغز گفت: سر دردی که ناشی از بخارات تولید شده در معده ناشی از هضم غذا یا استشمام بوها یا شنیدن صداها باشد، تکدّر حواس، ضعف در تفکر، ضعف در تخیل و ... را در بر دارد.

وی خاطرنشان کرد: هر شب هنگام خواب 7 عدد مغز بادام پوست گرفته و با هم وزنش نبات مصرف شود.

به گزارش تسنیم اکثر ترکیبات حاوی مواد غذایی و دارویی گرم هستند و در افرادی که پایه مزاجی گرم یا سوء مزاج گرم در بعضی اندام‌ها دارند، می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابراین باید تحت تجویز پزشک متخصص طب سنتی باشد.

به نقل از خبرگزاری تسنیم

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:11 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

داریم پیر می شویم

[ سه شنبه سی و یکم تیر 1393 ] [ 9:10 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

شعر رمضان از سیف الله باقریها

 

 

آخ جون شبای ماه رمضون گردشای شبونه 
حرفای عاشقونه
سبزی و نون وچایی شبای آشنایی 
دعای جوشن کبیر قصه ی تلخ امیر
راز و نیاز و آواز برای بنده آغاز 
شبای قدر نابش سرور و اضطرابش
چاکرتیم خداجون که هدیه کردی به ما 
ماهی مث رمضون
به به بازم سحر بازم دلای در به در 
بدید به کوچه ها خبر چاووشی خون ندا بده 
خبر به کوچه ها بده 
که فصل مهمونی اومد که ماه بارونی اومد
آی آدما آی آدما....
بین رمضان آمده فصل عبور از خودی
فاصله نزدیک شد ای که ز خود بی خودی
...

[ سه شنبه هفدهم تیر 1393 ] [ 12:8 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

شعر "علی بود" از شاعر "سیف اله باقریها

در وصف علی شعر تمامی نتوان گفت
صد جمله بماند که کلامی نتوان گفت
بنویس علی بود پسر عم پیامبر
هم عیسی و هم موسی و هم شیر دلاور
بنویس علی همسر دخت نبوی بود
در مهلکه سرباز وفادار علی بود
بنویس که در بستر آن حادثه او خفت
اسرار مگو احمد مختار به او گفت
بنویس علی صاحب شمشیر دو سر بود
هم عارف و عابد به خدا مرد خطر بود
بنویس که او فاتح بدر است به والله
کاو ماه تمام شب قدر است به والله
در روز احد بر تنش هفتاد نشانه
امشب دلم انگار گرفته است بهانه
در خندق احزاب علی بود که گل کاشت
زخمی ابدی بر تن ابلیس چو بگذاشت
بنویس که بوده است هم او فاتح خیبر
هم جان پیامبر به خدا ساقی کوثر
همراه نبی در شب معراج علی بود
چون بود نبوت چو نگین تاج علی بود
بنویس علی صاحب اصلی لوا بود
آغاز امامت همه ی جان ولا بود
بنویس که بابای یتیمان عرب بود
بابای اباالفضل همان شاه ادب بود
بنویس خدا بود و نبی بود و علی بود
از روز ازل آنکه ولی بود علی بود

ازعلت ایجاد جهان حال سرایم
اوصاف علی و آل او را بنمایم
...................

مشاهده شعر در سایت شعرنو

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 8:31 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

مراسم افطار در حرم رضوی

 

web counter

 

 

 

 

 

 

 

 

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 8:8 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

شعری از سیف الله باقریها

یادت آید یک شب سرد دم خور مهتاب بودیم؟!
با نماهنگ قدم ها هر دومان در خواب بودیم؟
هرم دستان تو می کرد تازه جان خسته ی من
آب می شد با شرارت این دل یخ بسته ی من
یادت آمد هر دو شیدا بیشه را آواز دادیم؟
قلب های خسته مان را بی هوا پرواز دادیم؟
چون دو سایه محو گشتیم در فراسوی ترانه
خاطرات زندگی را می سرودیم عاشقانهاین دکلمه هم تقدیم به آنان که چشم در راهند:
وقتی که بیایی باران... هنگامه می کند 
و بوی خاک باران خورده نفس های مرده را زنده می کند
هیاهوی کودکان سرکش دنیا خاموش... و به پاسداشت هرچه نیکویی بدیها فراموش می شود وقتی که بیایی 
خورشید دنیا دست بر پیشانی خورشید رخت را به نظاره می نشیند وقتی که بیایی
از پیچ و خم جاده های مه آلود انتظار ای صبح روشن
پرده های مه به کناری می خزد و ما نیز به یمن آمدنت
به خاک کوچه ی دیدار آب می پاچیم آخر دهید مژده که یار آمدنیست......ازدفترانتظار

 

شعر "باران"
باران کلام من بود در زورق خیالم 
وقتی نشسته بودم
با باد می وزیدم با کوه می شنیدم 
با دشت می خزیدم با موج می تپیدم 
با رود جاری اما
دریا کنار من بود من در پی کلامی 

از تو به یک سلامی چون شبنمی چکیدم 

غوغا قرار من بود 

بی تو نمانده نایی ای نغمه ی هزاران 

من از پی ات دویدم عشقت قمار من بود.

شاعر و مجری:سیف اله باقریهاکلیشمی
گوینده رادیو

[ چهارشنبه یازدهم تیر 1393 ] [ 7:35 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

عکس قبل از افطار و بعد از افطار

[ یکشنبه هشتم تیر 1393 ] [ 8:50 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

احادیث در مورد ماه رمضان از ائمه معصوم

احادیث در مورد ماه رمضان از ائمه معصوم

رسول خدا(ص): اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند، آرزو می کند که سراسر سال، رمضان باشد.

رسول خدا(ص): چون حلال ماه رمضان پدید آید، درهای دوزخ بسته گردد و درهای بهشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر کشیده شوند.

امام علی(ع):  روزی رسول خدا(ص) برای ما خطبه ای ایراد کرد و فرمود: ای مردم! همانا ماه با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده است. این ماه نزد خدا برترین ماه است و روزهایش برترین روزها و شبهایش برترین شبها و ساعتهایش برترین ساعات. در این ماه شما به میهمانی خدا دعوت شده اید و در زمره بهرمندان از کرامات خداوند قرار گرفته اید. در این ماه نفس های شما تسبیح خداست و خواب شما عبادت است و اعمال شما پذیرفته و دعایتان به اجابت می رسد... من برخاستم و عرض کردم: ای رسول خدا! برترین کارها در این ما چیست؟ پیامبر فرمود: ای اباالحسن! برترین کارها در این ماه خویشتنداری از حرامهای خداوند است.

رسول خدا(ص): هر که ماه رمضان را دریابد و آمرزیده نشود، خداوند او را(از رحمت خود) دور گرداند.

رسول خدا(ص): در خطبه اش به هنگام فرارسیدن ماه رمضان -: بدبخت کسی است، در این ماه بزرگ از آمرزش خداوند محروم ماند.

رسول خدا(ص):  کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشود،در کدام ماه آمرزیده شد؟

امام صادق (ع):  کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشود، تا ما رمضان آینده آمرزیده نگردد مگر آن که در عرفات حاضر شود. 

 

[ یکشنبه هشتم تیر 1393 ] [ 8:47 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

جدیدترین سروده سیف اله باقریها

با توجه به حملات گروه تروریستی داعش، آقای  سیف اله باقریها شعر حماسی و جالبی  را برامون ارسال کردند که عیناً براتون می گذارم تو وبلاگ.امید که بهره برداری خوبی از آون بشه

 

کربلا ماوای ما اهل ولاست / خاک پاک مادری ما شفاست

هان تو ای داعش بدان ما شیعه ایم / مست جام حیدر و با ریشه ایم

همچو موجیم و خروشانیم ما / آتش کوهیم و جوشانیم ما

داستان ما همه مردانگیست / رسم و آیین شما دیوانگیست

از تبار و نسل سلمانیم ما / عهده دار عهد و پیمانیم ما

تیغ بران عدو ما میکشیم / دشمنان آل حیدر میکشیم

از رجزهاتان جهالت شد عیان / برلب ما گل کند صاحب زمان 

وای بر هر انکه با ما درفتاد / این چنین مردم ولی مادر نزاد

هست اینجا گوی و میدان بسیج / خاک کاوه خاک شیران بسیج

رستم و تختی و آرش آن ماست / باکری، همت، سیاوش آن ماست

کربلا و سامرا را وانهید / وای اگر بر این اماکن پانهید

تا که گلبانگ انا المهدی رسد / لحظه ی شیرین هم عهدی رسد

از همیشه تا ابد آماده ایم / دل به عشق آل احمد داده ایم

[ یکشنبه هشتم تیر 1393 ] [ 8:18 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

سیف الله باقریها

با سلام خدمت دوستان عزیز.

چند روزی است که با آقای سیف الله باقریها در تماس هستم که ایشون از موفقیت هاشون صحبت هایی کردند و آنها را به صورت پیامک برام ارسال کردند که عیناً براتون تو وبلاگ می گذارم. راستی اگه روزی پیچ رادیو را چرخوندید و صدای آشنایی را شنیدید بدونید که این صدا از سیف الله خودمون است.

ایشون دوسال نویسنده و گوینده رادیو جام جم بوده است که در کارهای طنز، شهدا و غیره کار کرده است. همچنین در چند فیلم و تله فیلم نقش داشته که اخریش هم لبخند خدا از شبکه 3 پخش شده است.اکنون علاوه بر گویندگی، کار مجری گری هم به صورت کاملا حرفه ای در سطح کشور انجام میدهد. اخیرا هم نمایش ی در ژانر مذهبی به همراه یکی از اساتید انجام داده است.همچنین ایشون دوسال به عنوان نخبه قرانی استان البرز دردبیرستان تدریس و مشاوره انجام می داده.البته چندتا مدرک ببین امللی بازرسی استاندارد و فنی حرفه ای کشاورزی هم دارد و حدود ده سال هم شاعر شعرهای آیینی  هست.

اگه توی اینترنت اسم سیف الله باقریها کلیشمی را جستجو کنید شعرهای زیبایی ایشون را می تونید مطالعه کنید.

در ضمن کارهای ایشون باهمکاری دوستانشون در چشنوارهای مختلف اجرا گردیده است.

شماره موبایل ایشون جهت تماس:09193230209

 

[ دوشنبه دوم تیر 1393 ] [ 8:23 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

خداوندا !!!!!

 

از تصادفی دردناک جون سالم به در برده و خوشحال بود

با خود میگفت جونم را مدیون ماشین گران قیمتم هستم

(و همچنین خداوند لبخند میزد)

 

[ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ] [ 10:59 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

میلاد امام زین العابدین، امام حسین و حضرت ابالفضل بر تمام شیعیان مبارک باد

[ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ] [ 10:50 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

سفارش امام صادق(ع) به صدقه دادن در ماه شعبان

امام جعفر صادق علیه‌السلام در حدیثی زیبا ضرورت صدقه دادن و خیرات در ماه شعبان و توجه خداوند متعال به آن را توصیف فرموده‌اند. به گزارش قلمکده ، ششمین امام شیعیان امام جعفر صادق علیه‌السلام فرمودند:هر کس در ماه شعبان صدقه دهد، خداوند آن صدقه را رشد دهد همچنان که یکى از شما شتر تازه متولد شده‌ای را تربیت مى‌کند تا آن که در روز قیامت به صدقه دهنده برسد در حالتى که به اندازه کوه اُحُد شده باشد. متن حدیث: حَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِی شَعْبَانَ رَبَّاهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لَهُ کَمَا یُرَبِّی أَحَدُکُمْ فَصِیلَهُ حَتَّى یُوَافِیَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ قَدْ صَارَتْ لَهُ مِثْلُ أُحُد «امالی شیخ صدوق، صفحه ۶۲۸»

[ یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ] [ 12:31 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]