وبلاگ ورودی81 دانشکده کشاورزی

پاتوق بچه های دانشکده کشاورزی- دانشگاه شاهد

مشخصات بچه های ورودی 81
 

 

تعداد نفرات دوستان دارای مدرک لیسانس:۲۶نفر(رنگ مشکی)
تعداد نفرات دوستان محصل و دارای مدرک فوق لیسانس:۳۷ نفر(رنگ قرمز)
تعداد نفرات دوستان محصل در مقطع دکتری:۹نفر(رنگ آبی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک  تحصیلی

وضعیت خانوادگی

تلفن

محل تولد

وضعیت کاری

1

صدرالله رمضانی

دانشجوی دکتری رشته باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

مجرد

09171230285

استان فارس-

هیئت علمی

2

م

         

3

فرامرز حریری مقدم

 

دانشجوی دکتری واحد علوم تحقیقات- حشره شناسي

 

متاهل

 

091۹3827200

 

 

قزوین

 

 کارمند

4

 خانم کاکوان

دانشجوي دكتري يماري شناسي

 

 

 

هئيت علمي

5

خانم طالع زاری

دانشجوي دكتري بيماري شناسي

 

 

 

 

6

خانم سعیدی

دانشجوی دکتری حشره شناسی تربیت مدرس

 

 

 

 

7

مصطفی مدرسی

دانشجوی دکتری اصلاح نباتات تربیت مدرس

 

09113928694

مازندران- رامسر

-

8

مجتبی نوروزی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی

متاهل

09131820619

شهرکرد

-

9

مسعود شاهمرادی

 دانشجوی دکتری فیزویولوژی درختان میوه دانشکاه شیراز

مجرد

 

09197558815

استان کرج

دانشجو

10

حنظله عبدالشاهی

لیسانس باغبانی- دانشگاه شاهد

متاهل

09176013393

استان بوشهر- خورموج

کارمند

11

حیدر سیفی

فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

-

09183773206

-

-

12

مهدی رحمانیان

فوق لیسانس  دانشگاه محقق اردبیلی

-

۰۹۱۷۸۹۰۷۸۳۵

استان فارس- داراب

-

13

رضا کشاورزی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه کرمانشاه

-

۰۹۳۶۲۸۷۲۶۳۶

نور آباد ممسنی

-

14

سید محمد حسینی

لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

-

09124503253

استان تهران-تهران

-

15

سیف الله باقریها

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

09193230209

استان تهران- کرج

شغل آزاد

16

حمزه امیری

فوق لیسانس مدیریت رسانه دانشگاه تهران

متاهل

09131051512

استان اصفهان- ساکن تهران

موسسه

17

محمد مهدیه نجف آبادی

لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

مجرد

03312448990

09370492163

استان اصفهان- نجف آباد

بی کار

18

حمید ظفرنیا

فوق لیسانس میوه کاری دانشگاه تربیت مدرس

متاهل

09352607892

کرمانشاه

شغل آزاد

19

عاصف اکبری

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه مشهد

-

09155177494

استان خراسان رضوی- مشهد

-

20

روح الله علی اکبری

فوق لیسانس میوه کاری دانشگاه تهران

متاهل –

09191811298

استان قزوین- تاکستان

کارمند

21

هادی فیجان

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

 

09177091418

استان فارس-شیراز

کارمند

22

عبدالقدیر قرجه

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

09119752265

استان گلستان- گرگان

کارمند

23

علی لچینانی

دانشجوی فوق لیسانس باغبانی دانشگاه آزاد

متاهل-

09102061156

استان اصفهان- فریدونشهر- ساکن تهران

کارمند

24

مجید مهدوی فرید

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

09128031284

استان تهران- تهران

شغل آزاد

25

محمد زینالی

فوق لیسانس اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

متاهل

09149633410

استان زنجان

تدریس در دانشگاه

26

محمود مرادی

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

09151337255

استان خراسان رضوی- کاشمر

معلم

27

مصطفی پاک طینت

 فوق لیسانس زراعت دانشگاه شهرکرد

متاهل

09133327250

استان اصفهان-نجف آباد

معلم

28

یوسف زمانی

فوق لیسانس زراعت

متاهل

09375066376

خراسان رضوی-نیشابور

کار آزاد

29

مهدی جوکار

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل-

09389279834

استان فارس- داراب- ساکن کرج

شغل آزاد

30

محمد علی شبانی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

متاهل

09139103067

استان اصفهان-خمینی شهر

کارمند

31

صیاد مومنی

 فوق لیسانس ذلنشگاه مشهد

 

 

 

 

32

حامد کوچکی

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

09113443638

استان گیلان- لاهیجان

-

33

ارسلان حسین پور

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد

متاهل

۰۹۱۶۸۳۸۴۴۷۸

مسجد سلیمان

کارمند

34

سیدابوالفضل حسنی

فوق لیسانس میوه کاری دانشگاه رشت

مجرد

09354999189

استان مازندران- آمل

 

35

مجید صدیقی

فوق لیسانس گیاهان دارویی دانشگاه آزادشهرکرد

متاهل

09133838834

شهرکرد

کارمند

36

محسن شیخ حسن

فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه مازندران

متاهل

09125510370

قم

 

37

ابوذر حسین پور

فوق لیسانس باغبانی

متاهل-

09132801660

سمنان-

کارمند

38

ابوذر روحانی

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل

09133616249

09359426587

اصفهان کاشان

-

39

محمد باقرمهدیه

فوق لیسانس گلکاری دانشگاه رشت

متاهل

09353284271

اصفهان- نجف آباد

-

40

اسماعیل مشک آبادیان

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد میبد

مجرد

09132573746

یزد

هنرستان

41

ابراهیم اسلامی

فوق لیسانس گیاهان دارویی دانشگاه تهران

متاهل

09366506869

تهران

-

42

نصار احمد حسینی

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل-

۰۹۳۷۵۱۲۶۵۱۰

قم

شاغل

43

جواد شفقی

فوق لیسانس گیاهان زینتی دانشگاه رشت

مجرد

09113363732

رشت

شغل آزاد

44

رضا ربیعی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

متاهل

09372040485

09138935950

اصفهان- مبارکه

کارمند

45

صادق

 

 

 

 

 

46

مصطفی عبدالکریمی

فوق لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

09101091334

استان مازندران- رامسر

 شغل آزاد

47

هادی قلی تبار

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

مجرد

۰۹۱۱۱۱۳۷۸۱۲

بابلسر

-

48

محمد انداده

دانشجوی فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد سبزوار

 

09159845894

استان خراسان جنوبی-

کارمند

49

رضا ماهی حسن آبادی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد نیشابور

متاهل

۰۹۳۷۳۴۱۸۷۰۷

 تربت جام

اداره

50

محمد سامر محمدی زاده

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

متاهل-

09123963614

قصر شیرین- ساکن تهران

 

51

ثارالله پایان

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

-

09144089982

تبریز

-

52

داود نگاهداری

لیسانس باغبانی دانشگاه شاهد

 متاهل

09183508293

ملایر

 کارمند

53

مالک داراب زاد

فوق لیسانس زراعت  دانشگاه آزاد دزفول

متاهل-

09183451762

ایلام

کارمند

54

مجتبی بیراوند

فوق لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

متاهل

09194885281

ساکن تهران

بانک

55

مجید محمدی

لیسانس زراعت دانشگاه شاهد

 

09123421490

زنجان

بانک

57

احمد رضی

فوق لیسانس زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان

متاهل-

09132816545

شهرکرد

کارمند

59

مجتبی قربانی

لیسانس گیاهپزشکی

 متاهل

 ۰۹۱۳۷۹۹۳۶۱۹

ساکن در اصفهان

 

60

 

 

 

 

 

 

61

سجاد حاتم

لیسانس باغبانی

 

09149409463

ارومیه

 

62

علیرضا باغشنی

-

متاهل

09358884192

مشهد

فعالیتهای فرهنگی

63

احمد رضا واحد

لیسانس باغبانی

 

09131831675

شهرکرد

 

64

میلاد بختیاری

لیسانس باغبانی

 

 ۰۹۱۸۸۳۴۵۰۷۳

 

 

65

حامد اسلامی

لیسانس باغبانی

 

 ۰۹۱۸۱۶۹۰۱۶۷

 اراک

 

66

امیر رحیمی

دانشجوی فوق لیسانس زراعت دانشگاه آزاد لاهیجان

 

09185520334

 کرمانشاه

 

67

جعفر باقر نژاد

لیسا نس زراعت

 

 ۰۹۱۴۴۲۳۵۶۴۶

 

 

 ۶۸

 حسین غلام حیدری

 لیسانس زراعت

 

۰۹۱۵۳۲۰۷۶۹۴ 

 فریمان

 

 ۶۹

 ذکریا جورینسر

 

 

 

 

 

 70

 محسن شخم گر

فوق  لیسانس زراعت

 

 

 بیرجند

 کارمند

71

 

 

 

 

علي بوته خاك

فوق لیسانس بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان

متاهل-

09133945795

 

 

 

 

استان عزیز اصفهان- فلاورجان

کارمند

 

 

 

72

رضا تقی نصیری

فوق لیسانس گیاهان زینتی دانشگاه آزاد ابهر

مجرد

09111960771

استان مازندران-رامسر

کارشناس

 

73

اسماعیل جدیدی

 فوق لیسانس تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اراک

متاهل

09132717167

استان اصفهان-فریدونشهر

کارمند

74

جواد یوسفی

فوق لیسانس بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی  گیاهان باغی دانشگاه تهران

متاهل-

09112151955

استان مازندران-بابل

 

75

 محمد یعقوبی

 

 

 

 

 

76

 

حبیب فتحی

 

فوق لیسانس گیاهان دارویی

 

متاهل

 

09176322905 07326262807 

 

فارس - داراب

 

کارمند

77

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

[ یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 0:1 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

از صفر تا بيست يك آزمون اساسي با سه پرسش اساسي
از صفر تا بيست

يك آزمون اساسي با سه پرسش اساسي

 

سوال اول: اگر عزيزي را گم كرده باشيد، چه مي‌كنيد؟

 آسوده و بي‌خيال مي‌نشينيد تا كم كم فراموشش كنيد؟

 يا براي يافتن او همه تلاش خود را به كار مي‌بريد و از اين و آن سراغش را مي‌گيريد.

 شب و روزتان را به جستجوي او مي‌گذرانيد... تا آن كه او را بيابيد يا نشاني از او پيدا كنيد؟

كداميك؟

 

 سوال دوم: اگر كسي را دوست داشته باشيد و بدانيد كه او نيز به شما بسيار علاقه‌مند است، آنقدر كه از بيماري شما بيمار مي‌شود و از خوشحالي شما خوشحال، چه مي‌كنيد؟

تنها به زبان اين دوستي را ابراز مي‌كنيد؟

يا در عمل، محبت خود را به او نشان مي‌دهيد؟

پيوسته در پي جلب رضايت او هستيد، به مناسبت‌هاي مختلف براي او هديه مي‌بريد، لباسي را مي‌پوشيد كه او دوست دارد، از عطري استفاده مي‌كنيد كه او مي‌پسندد و ...

كداميك؟

 

سوال سوم: اگر بدانيد، كه براي حل مشكلاتتان مي‌توانيد به كسي مراجعه كنيد كه آماده كمك به شما مي‌باشد و براي ارتباط با او گفتن يك سلام كافي است، چه مي‌كنيد؟

از كنار اين موضوع بي‌تفاوت گذر مي‌كنيد.

یا اینکه تمام تلاش خود را براي استفاده از اين فرصت به كار مي‌بريد.

كداميك؟

 

اكنون ما كه محبت امام زمانمان را در دل داریم و ادعا می کنیم

در انتظار او نشسته‌ايم،

او را بیشتر از جانمان دوست داريم،

گره تمام مشكلاتمان به دست او باز مي‌شود،

چگونه‌ايم و چه مي‌كنيم؟

آيا او را فراموش نكرده ايم؟

آيا نبودنش براي ما عادي نشده؟

 

آیا هر صبح

روزمان را با سلام بر او شروع كرده و آمدنش را از خدا مي‌خواهيم؟

براي سلامتيش صدقه مي‌دهيم؟

 

آیا واقعا

برای ما مهم است ، حتي مهم تر از خانواده، دوستان، دنيا، پول، مقام، علم و ...؟

اونقدر مهمه که به خاطرش حاضر باشیم دست تو جیبمون کنیم و برای بالا بردن نامش از خودمون پول خرج کنیم؟

 

آيا حاضريم

فقط چند دقيقه از وقت روزمان را براي او اختصاص دهيم و درباره محبوبمان با مردم صحبت كنيم و بذر محبتش را در دل هاي پاك مردم آبياري كنيم؟

 

و مهم‌تر آن كه

آيا در برخورد با خانواده، دوستان، و آشنايان طوري عمل مي كنيم كه به عنوان دوستدار او آبرودار او باشيم؟

آیا با انجام گناه باز هم ایشون رو ناراحت میکنیم؟

آنگونه كه مورد رضایت اوست زندگي كرده و عمرمون رو سپري مي‌كنيم؟

هنگاميكه نامه اعمال ما را مي بيند از كرده ما ناراحت نشود. طوري كه اگر همان لحظه با او رو در رو شديم بتوانيم سر خود را بالا بياوريم و از خجالت سرخ نشويم؟

.........

 

خوب است در اين آزمون

اين سه پرسش ساده را از خود بپرسيم و به خودمان نمره دهيم.

 از صفر تا بيست!

 

امام منتظران(عج): "ما در رعايت حال شما كوتاهي نمي‌كنيم و ياد شما را از خاطره نبرده‌‌ايم ..."

بيائيد ما نيز ياد او را از خاطر نبريم و براي آمدنش دعا كنيم  كه خود آن حضرت امر فرموده اند "و اكثروا الدعا بتعجيل الفرج" زياد براي من دعا كنيدكه...

[ پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 12:20 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

خواص میوه ها
آلوچه
آلوچه يا گوجه گيلاني در اوايل فصل بهار به بازار مي آيد. به خاطر ماده زرد رنگي كه شبيه جوهر زردك است و در بدن تبديل به ويتامين A مي شود در نتيجه براي درمان بيماري شبكوري و رشد ...
عناب
1. عناب معتدل و مايل به رطوبت است. 2. براي جلوگيري از التهاب مخاط بيني و ريزش آب بيني ميوه خشك عناب را مقابل آتش سوزانده دود حاصل از آن را بو كنيد باعث باز شدن بيني و رفع ...
خرما
1. طبع خرما گرم و خشك است. 2. براي رفع خشونت و نرم كردن سينه 50 گرم خرما در 1000 گرم آب جوشانده صاف نموده روزي 2 تا 3 استكان بخوريد. البته اين براي افراد سرد مزاج بسيار ...
تمشك
1. طبع تمشك خشك و سرد است. 2. تمشك ملين و مدر است. 3. كساني كه بيماري قند دارند مي‌توانند از تمشك استفاده كنند. 4. كساني كه رماتيسم دارند از دم كرده برگ خشك ...
زغال اخته
1. طبع زغال اخته كمي سرد و خشك است. 2. زغال اخته تقويت كننده معده است. 3. التهام دهندة زخم معده است. 4. درمان‌گر اسهال است: (يك قاشق سوپ‌خوري زغال اخته در يك ...

[ پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 12:17 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

هفت صبح را با این یتامین آغاز کنید

هفت صبح را با این یتامین آغاز کنید


ادامه مطلب

[ پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 12:15 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

انواع چای های گیاهی

انواع چای های گیاهی


ادامه مطلب

[ پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 12:10 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

خمیر دندان سفید کننده بسازید
شما می‌توانید با جوش‌شیرین یك خمیردندان خانگی بسازید. اول باید 3 قسمت جوش‌شیرین را با یك قسمت نمك مخلوط كنید بعد به آن 3 قاشق چای‌خوری گلیسیرین اضافه كنید و برای خوشبو شدن نیز 10 تا 20 قطره از یك اسانس مورد علاقه‌تان (نعنا، دارچین یا...) به آن بیفزایید. سپس به مقدار كافی آب به آن اضافه كنید تا كاملا حالت خمیری شكل پیدا كند. شما می‌توانید این خمیر دندان را در بطری كوچك نگهداری كنید. از آن جا كه جوش شیرین یك سفید‌كننده دندان طبیعی است این خمیر دندان حسابی دندان‌ها را سفید می‌كند و از پوسیدگی آن‌ها نیز جلوگیری می‌كند، اگر هم فرصت ندارید می‌توانید برای سفید‌تر شدن دندان‌های‌تان، مسواك‌تر خود را درون جوش شیرین فرو برید سپس با آن دندان‌های‌تان را مسواك بزیند. همچنین می‌توانید روی خمیردندان اندكی جوش شیرین بپاشید و سپس دندان‌ها را مسواك بزنید. برای خوشبو كردن دهان نیز می‌توانید یك قاشق چای‌خوری جوش‌شیرین را در نصف لیوان جوش‌شیرین حل كنید و در دهان غرغره كنید، راه دیگر نیز این است كه آدامس را مرطوب كرده و در جوش شیرین فرو برید و سپس آن را بجوید.

[ پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 12:1 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

ایجاد اشکال در سرورهای سایت بلاگفا
 با سلام خدمت دوستان عزیز. با عرض پوزش به دلیل مشکلات پیش امده در سرورهای سایت بلاگفا و عدم دسترسی به مدیریت وبلاگم، متاسفانه چند ماهی هست که نتونستم وبلاگ را به روز کنم. انشاالله به روز میشیم

[ پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴ ] [ 9:23 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

سال نو مبارک

[ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 7:47 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

سال نو مبارک

[ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 7:45 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

«D&G»

پشت پرده منزجرکننده درباره برند «D&G»

کسانی که اهل خرید کیف و کفش مارک هستند، حتماً نام برند «D&G» را شنیده‌اند، چه بسا وجود این نشان روی یک کالا اشتیاقشان را برای خرید بیشتر کرده باشد. اما اکثر افراد یک حقیقت تلخ و منزجرکننده را در این باره نمی‌دانند. خبرگزاری فارس: پشت پرده منزجرکننده درباره برند «D&G» Tweet خبرگزاری فارس ـ گروه آیین و اندیشه: یک هفته دیگر تا آغاز سال جدید باقی مانده و مردم کشورمان در تکاپوی فراهم‌کردن مایحتاج شب عید هستند. بسیاری نیز تاکنون پوشاک و خوراک مورد نیاز خود را تهیه کرده‌اند،‌ اما عده دیگری هنوز برای خرید البسه اقدام نکرده‌اند. از سوی دیگر تب خرید «لباس مارک» به خصوص میان اقشار مرفه جامعه همیشه داغ بوده است. یکی از این برندهای معروف «D&G» است. شاید برایتان سؤال شود که چرا از میان برندهای متعدد، تنها این نام را مطرح کردیم؟ با ما همراه باشید تا پاسختان را بیابید. * خرید از D&G یعنی حمایت از همجنس‌گرایی کلمه «D» مخفف نام یک فرد ایتالیایی به نام Domenico Dolce و کلمه «G» مخفف نام یکی از طراحان مد در ایتالیا به نام Stefano Gabbana است، این دو مرد در جوانی به همجنس‌گرایی روی آورده و با هم ازدواج می‌کنند! [1] سپس شرکتی را در طراحی مد لباس، کیف، کفش، عطر و ... به نام دی اند جی تأسیس کردند، در واقع یکی از بزرگترین و مشهورترین برندهای لباس، کیف، کفش و ... را با هدف جذب و حمایت از همجنس‌بازان با همین عنوان «D&G» تأسیس کرده‌اند. دومنیکو دلچه و استفانو گابانا با حمایت صهیونیست‌ها کار طراحی لباس در صنعت هالیوود را در بسیاری از موارد عهده‌دار شدند، به طور مثال لباس‌هایی را برای مدونا، مونیکا بلوچی، ایزابل روسلینی، نیکول کیدمن، دمی مور و ... طراحی کردند. دومنیکو و استفانو در سال 2005 میلادی از هم جدا می‌شوند و دوباره در سال 2008 کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. چند سال بعد یعنی در دسامبر ۲۰۱۴، گابانا نامه‌ای عاشقانه‌ای به دلچه می‌نویسد که در روزنامه انگلیسی زبان «ایندیپندنت» منتشر می‌شود، او در این نامه ضمن ابراز عشق و علاقه به دلچه و بیان رابطه عمیق 28 ساله میان خودش و او می‌گوید: به خاطر موفیقت در برنامه کاری و زندگی شخصی از تو تشکر می‌کنم، تو برای من منحصر به فرد هستی و عاشق تو هستم! * لزوم حمایت از برندهای باکیفیت ایرانی شاید چنین مطرح شود که افراد در خرید لوازم مصرفی‌شان مختار هستند، اما نکته قابل توجه اینکه برخی تولیدکنندگان بر روی محصولات ایرانی این آرم را الصاق می‌کنند تا محصولاتشان به فروش برسد، به طور مثال یک چرم‌دوز که بهترین کیف‌های چرمی دست‌دوز را تولید می‌کند و از قضا جزو مداحان اهل بیت است، هنگامی که با سؤال ما روبرو شد که چرا آرم «D&G» را بر روی محصولتان می‌زنید، در جواب گفت: برای اینکه مردم با دیدن این آرم، محصول تولیدی را می‌خرند. (او از ماهیت اصلی این آرم آگاهی نداشت) طبیعی است که مردم از پشت‌پرده برندهای مشهور آگاهی نداشته باشند و ناخواسته نسبت به خرید این اجناس اقدام کنند، اما مطمئناً با ما هم‌عقیده‌اید که پوشیدن چنین برندهایی و حمایت غیرمستقیم از همجنس‌گرایی، شایسته یک ایرانی مسلمان آن‌هم با فرهنگ چند هزار ساله نیست. فراموش نکنیم که ذخائر بانکی «دومنیکو دلچه» ۲۲۰۰ میلیون دلار و «استفانو گابانا» ۲۱۰۰ میلیون دلار اعلام شده است! این موضوع وظیفه رسانه‌ها و مسئولان را سنگین‌تر می‌کند که ضمن حمایت از کالای باکیفیت داخلی، محصولات ایرانی اسلامی را حمایت کنند.

پی‌نوشت: 1. تصاویر مستهجنی نیز از این افراد در فضای مجازی موجود است که صد البته قابل انتشار نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:7 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

راهکار

راهکارهای ساده خانگی که شما را در هنگام بروز بیماری،از مصرف دارو بی نیاز می کند

 

به کارگیری این دستور العملها صرفا به انسانهای سالم و معمولی که از بیماری خاص یا مزمنی در رنج نیستند؛ توصیه می شود. بدن افراد بیمار یا کسانی که سابقه ی بیماری مزمن دارند، ممکن است به این دستورالعملها حساسیت نشان بدهد.

 اگر از سلامت نسبی در بدنتان برخوردار هستید و لیکن از بیماریهای دوره ای فصلی نظیر انواع آلرژی های ساده و سردردهای دوره ای سینوسی رنج می برید، و هنگام مسافرت به مناطق دیگر نگران ابتلا به بیماریهای شایع هستید، بهتر است تحت هر شرایط اقلیمی که به سر می برید، و به هرکجایی که سفر می کنید، سعی کنید این چند ماده ی شفابخش  را همواره همراه خود داشته باشید. اینها مواد ساده ای هستند که در مواقع بروز بیماری های شایع و معمولی، به کمکتان آمده و بیماریتان را قبل از پیشرفت، سریعا بهبود بخشیده و معمولا شما را از مصرف دارو بی نیاز می کنند:

[ پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 10:27 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

اسماعیل جدیدی
اسماعیل جدیدی هم به جرگه دانشجویان دکتری ورودی 81 وارد شد. گرایش میوه کاری پردیس دانشگاه رشت.

مبارک باشه

[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 8:42 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

تل‌آویو: فرمانده ایرانی هدف حمله ما نبود

[ پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 7:50 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

شلغم گیاهی شاه دارو
 

http://vista.ir/include/articles/images/f242b22388b34531ce8c9fce25c045a0.jpg

گیاه شلغم از خانواده کلم است. بر حسب سن، ریشه‌ این گیاه می‌تواند کاملا گرد و یا کمی کشیده و رنگ آن نیز از سفید تا سبز، زرد و یا ارغوانی متفاوت باشد. طعم انواع سفید و زرد آن شیرین و کمی تیز است. شلغم بومی اروپا و آسیای میانه می‌باشد. این گیاه اولین بار حدود 4000 سال پیش در خاور میانه کاشته شد. شلغم در قرون وسطی توسط اروپایی‌ها به مقدار زیاد مصرف می‌شد و بعدها توسط مهاجرین انگلیسی و فرانسوی به آمریکا برده شد. امروزه این گیاه در تمامی نقاط دنیا کشت شده و مورد مصرف قرار می‌گیرد، زیرا در هر نوع خاکی به راحتی رشد کرده و مدت ماندگاری آن نیز به نسبت زیاد است.
برگ شلغم حاوی کلسیم، فولات و فسفر می باشد. شلغم منبع سرشاری از برخی ویتامین‌ها نظیر A و C است و مانع بروز برخی از بیماری‌ها می‌شود که در زیر به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
آرتریت روماتوئید

 

[ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 11:3 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

عسل بخورید انگار ورزش کرده‌اید!

عسل بخورید انگار ورزش کرده‌اید!

 
 
 

عسل به دلیل خاصیت ضد میکروبی که دارد خوراکی پر خاصیت است که باعث عضله سازی بدن شده و از استهلاک و شل شدن بافت بدن جلوگیری می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بررسی‌ها نشان می‌دهد عسل به سلامت پوست بسیار کمک می‌کند و خاصیت ضد پیری فوق‌العاده‌ای دارد.

عسل باعث خون سازی در بدن شده و مسکنی برای دردهای عضلانی ورزشکاران به حساب می‌آید.

پزشکان به ورزشکاران توصیه می‌کنند برای گرفتن نتیجه بهتر و رسیدن به تناسب اندام حتما از عسل در برنامه رژیم غذایی خود زیاد استفاده کنند.

عسل به دلیل آنتی اکسیدان های بالایی که دارد باعث افزایش در حجم عضلات شده و به سالخوردگان کمک می‌کند که دچار پوکی استخوان نشوند.

خوردن مقداری مشخص عسل در روز به تمام افراد در تمام سنین کمک می‌کند که بتوانند عضلات اندام خود را تقویت کنند و به پرورش هر چه بیشتر آن کمک کنند.

برگرفته از سایت سبک زندگی سالم

[ سه شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 11:1 ] [ محمد علی شبانی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه